Tài liệu về phong cách scandinavia

. 12 xu hướng thiết kế nội thất phong cách scandinavia

. Thiết kế nội thất theo phong cách scandinavia

Design in Scandinavia: exhibition index 
Remlov, A. (ed.) Design in Scandinavia: an exhibition of objects for the home, Oslo: Kirstes Boktrykkeri, 1954.

1. Bìa


2. Thiết kế ghế : armchair và chair


3. Thiết kế ghế


4. Thiết kế đèn


5. Thiết kế đồ gia dụng


6. Thiết kế đồ gia dụng bằng gỗ


7. Chất liệu in ấn


8. Chất liệu len


9. Chất liệu vải


10. Chất liệu kim loại bạc


11. Chất liệu kim loại bạc


12. Chất liệu kim loại bạc


13. Chất liệu gốm sứ


14.  Chất liệu gốm sứ


15. Chất liệu gốm sứ


16. Chất liệu thuỷ tinh


17. Chất liệu thuỷ tinh


18. Chất liệu thuỷ tinh


19. Chất liệu thuỷ tinh


20. Một thiết kế căn hộ xây mới và môt thiết kế nội thất


21. Bìa sách


22. Bìa sách

email

Leave a Reply