Nghị định 64/2012 về Cấp phép xây dựng đã có hiệu lực từ ngày 20/10/2012

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) là Nghị định đầu tiên quy định về công tác cấp GPXD sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20-10-2012. Như vậy QUYẾT ĐỊNH 68 của TPHCM về CPXD đã không còn hiệu lực.

CÁC ĐIỂM MỚI :

Sửa thiết kế trong nhà không phải điều chỉnh GPXD

Trường hợp điều chỉnh thiết kế không ảnh hưởng đến quy hoạch, kiến trúc bề ngoài và không ảnh hưởng đến các yêu cầu khác như: Phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm thì không cần thiết phải xin điều chỉnh GPXD.

Đặc biệt, nhà ở của người dân điều chỉnh thiết kế mà không ảnh hưởng đến môi trường, phòng cháy chữa cháy,… thì có thể điều chỉnh trong nội bộ công trình mà không phải xin giấy phép nữa. Ví dụ nhà ở của người dân nếu theo bản thiết kế vị trí cầu thang thấy không còn phù hợp thì có thể chuyển xây góc khác.

Quy định mở về cấp phép xây dựng tạm

Đối với khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì tổ chức, cá nhân được đề nghị xin GPXD tạm và phải đúng mục đích sử dụng đất.

VƯỚNG MẮC :

Vướng mắc lớn nhất khi thực hiện cấp phép xây dựng theo Nghị định 64 là điều kiện nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 hoặc QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ, THIẾT KẾ ĐÔ THỊ .

Ngoài ra, hồ sơ xin cấp phép phải có thêm BẢN VẼ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH nhằm quản lý chất lượng công trình.Theo các địa phương (là nơi trực tiếp CPXD nhà ở riêng lẻ), chi phí cho loại bản vẽ này tốn kém gấp 10 lần bản vẽ để CPXD. Không chỉ vấn đề tốn kém, các địa phương cũng cho rằng cơ quan Nhà nước không nên can thiệp sâu và cũng không đủ điều kiện về chuyên môn, nhân sự để quản lý chất lượng công trình. Đây phải là trách nhiệm chính của chủ đầu tư.

Đây là những quy định mà Quyết định 68/2010 của UBND TP.HCM về cấp phép xây dựng không đặt ra.Ngoài ra vẫn chưa có MẪU ĐƠN XIN PHÉP MỚI

Sẽ bổ sung Thông tư liên quan

Bộ Xây dựng đang xây dựng 2 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD và hướng dẫn các loại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất. Trong đó, Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD sẽ quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện cấp giấy phép cho từng loại công trình: dân dụng, giao thông, công nghiệp, đô thị, nhà ở riêng lẻ,…

Tình hình cấp phép của các tỉnh thành : Bị Ách tắc !

Nghị định 64 có hiệu lực từ ngày 20-10-2012. Theo nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định 68/2010 của UBND TP về CPXD phải rà soát, đối chiếu những điều khoản không còn phù hợp với nghị định mới để điều chỉnh. Trường hợp không điều chỉnh kịp thì phải áp dụng nghị định mới. Khi đó chắc chắn công tác CPXD sẽ ách tắc trong thời gian không ngắn. 

Hiện nay, tâm lý chung của các sở ngành, quận, huyện là chờ đợi thông tư hướng dẫn Nghị định 64. “Có thể thông tư mở rộng thời hạn thực hiện, cho phép các tỉnh, thành có quy định riêng phù hợp với thực tế địa phương…” – lãnh đạo một quận bày tỏ. Tuy nhiên, nếu để phù hợp thực tế mà thông tư hướng dẫn hoặc quyết định của các tỉnh, thành trái với Nghị định 64 thì lại không đúng về pháp luật, chẳng khác nào nghị định bị vô hiệu hóa.

Download : Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD)

https://www.dropbox.com/s/jzwlprqw6eujo3j/CP_64-ND-CP_04092012.pdf

Tổng hợp : Thiết Kế Nhà Đẹp MOST

email

Leave a Reply