Mẫu nhà đẹp Modern Zen House

 TKNDM : Modern Zen Design House là một nhà riêng ở Nhật, được thiết kế bởi RCK Design. Như tên gọi ngôi nhà được thiết kế hiện đại, đơn giản với phong cách Thiền

Modern-Zen-Design-House-01 Modern-Zen-Design-House-02 Modern-Zen-Design-House-03 Modern-Zen-Design-House-04 Modern-Zen-Design-House-05 Modern-Zen-Design-House-06 Modern-Zen-Design-House-07 Modern-Zen-Design-House-08 Modern-Zen-Design-House-09 Modern-Zen-Design-House-10 Modern-Zen-Design-House-11 Modern-Zen-Design-House-12 Modern-Zen-Design-House-13 Modern-Zen-Design-House-14 Modern-Zen-Design-House-15 Modern-Zen-Design-House-16 Modern-Zen-Design-House-17 Modern-Zen-Design-House-18 Modern-Zen-Design-House-19 Modern-Zen-Design-House-20 Modern-Zen-Design-House-21 Modern-Zen-Design-House-22 Modern-Zen-Design-House-23 Modern-Zen-Design-House-24 Modern-Zen-Design-House-25 Modern-Zen-Design-House-26 Modern-Zen-Design-House-27 Modern-Zen-Design-House-28

 

Nguồn : http://www.homedsgn.com/2013/05/16/modern-zen-design-house-by-rck-design/

email

Leave a Reply