Mẫu nhà đẹp Glen Lake Tower – Michigan – USA

TKNDM : Mẫu nhà đẹp : House in Michigan, USA: Glen Lake Tower. Mục tiêu của dự án là : ” một thiết kế bền vững nhằm phản chiếu lại vẽ đẹp vĩnh cửu và đáp ứng những tiện ích giản đơn trong khu vực”.  Tuy nhiên cách thiết kế dùng sắt với gỗ này chắc cũng khó mà áp dụng được ở Việt Nam.

architecture-Glen_Lake_Tower

 

architecture-Glen_Tower

 

Glen_Lake_Tower-4Glen_Lake_Tower-5

 

Glen_Lake_Tower-6Glen_Lake_Tower-7 Glen_Lake_Tower-8 Glen_Lake_Tower-9 Glen_Lake_Tower-10 Glen_Lake_Tower-11 Glen_Lake_Tower-12 Glen_Lake_Tower-13 Glen_Lake_Tower-14 Glen_Lake_Tower-15 Glen_Lake_Tower-16 Glen_Lake_Tower-17 Glen_Lake_Tower-18 Glen_Lake_Tower-19 Glen_Lake_Tower-20 Glen_Lake_Tower-21 Glen_Lake_Tower-22 Glen_Lake_Tower-23 Glen_Lake_Tower-24

Nguồn : http://freshome.com/2013/04/18/architecturally-intruiging-house-in-michigan-usa-glen-lake-tower/

 

 

email

Leave a Reply