Mẫu căn hộ : Yokohama Apartment by ON design partners

TKNDM : Mẫu căn hộ dành cho các nghệ sĩ trẻ. Ngôi nhà gồm 4 căn hộ nhỏ ở tầng lầu và một không gian chung lớn ở tầng trệt có thể dùng phục vụ cho mục đích triển lãm.

yokohama-apartment-01 yokohama-apartment-02 yokohama-apartment-03 yokohama-apartment-04 yokohama-apartment-05 yokohama-apartment-06 yokohama-apartment-07 yokohama-apartment-08 yokohama-apartment-09 yokohama-apartment-10 yokohama-apartment-11 yokohama-apartment-12 yokohama-apartment-13 yokohama-apartment-14 yokohama-apartment-15

Nguồn : http://www.homedsgn.com/2013/06/02/yokohama-apartment-by-on-design-partners/

email

Leave a Reply