Hình ảnh đổ bê tông nền tầng trệt

Một số hình ảnh khi thi công công trình có sàn tầng trệt đổ bê tông :

Picture 001

Xây gạch, đan lưới thép

Picture 002

Chuẩn bị đổ bê tông

Picture 003

Quá trình đổ bê tông

Picture 004

Bể tự hoại được xây dựng từ trước

 

Picture 005
Một phần nhà đã đượcđỗ bê tông 
email

Leave a Reply