Khóa học về kiến trúc Roman từ Đại học Yale

kleiner_1

Không phải bạn luôn luôn muốn xem một bài giảng trực tiếp từ Yale?

Nếu có, sau đó một loạt các bài giảng ghi lại về kiến trúc Roman có sẵn trên Youtube.

Vì vậy, nếu bạn đang thực sự quan tâm về lịch sử kiến trúc hoặc cụ thể hơn về kiến trúc Roman, rất đáng để truy cập các trang web và xem video. Có 24 video và mỗi đoạn video kéo dài hơn một giờ. Nếu bạn truy cập các trang web khóa học, bạn sẽ khám phá nhiều thông tin hữu ích như các phiên họp lớp, một mô tả nhỏ của mỗi bài giảng, bạn có thể tải về các tài liệu, vv

Xem danh sách các video: Roman architecture with Diana. E.E. Kleiner

Truy cập trang web của khóa học : Open Yale courses: HSAR 252: ROMAN ARCHITECTURE

email

Leave a Reply