Bếp – Kích thước tiêu chuẩn 

Bếp - Kích thước tiêu chuẩn 
Kích thước tủ bếp chuẩn như sau: – Tủ bếp dưới : chiều sâu khoảng 60cm, chiều cao của tủ bếp dưới thông thường là từ 80 đến 85cm.  – Tủ bếp trên : phần tủ trên có độ cao từ 45 đến 75cm và độ sâu tủ trung bình từ 30 đến 35cm.  – ...