Sử dụng màu sắc để phân định không gian

Sử dụng màu sắc để phân định không gian
Khi thiết kế trang trí nội thất, đôi khi một khoảng màu sắc là tất cả để bạn xác định ra một không gian , như trong văn phòng này. Nội thất văn phòng BigBek ở Yerevan, Armenia, có các khu vực khác nhau trong văn phòng được sơn màu sắc cụ thể để làm ...

CEILING DESIGN INSPIRATION

CEILING DESIGN INSPIRATION
Pallet wood. There’s absolutely nothing better in my book than pallet wood paired with gray paint – and that room’s got it! With the addition of that unique ceiling fan, I don’t even care what the rest of the room looks like. I’d spend all day looking up! White, gray, and wood tones.  This room ...