Các loại GỖ thường dùng trong trang trí nội thất

GỖ ÔN ĐỚI

Gỗ Anh Đào / Cherry

Anh Dao - Cherry

Gỗ Bạch Dương / Poplar

Bach Duong - Poplar

Gỗ Dẽ Gai / Beech

De Gai - Beech

Gỗ Óc Chó / Walnut

Oc Cho - Walnut

Gỗ Sồi Đỏ / Red Oak

Soi Do - Red Oak

Gỗ Sồi Trắng / White Oak

Soi Trang - White Oak

Gỗ Tần bì / Ash

Tan bi - Ash

 Gỗ Thích Cứng / Maple

Thich cung - Maple

 GỖ NHIỆT ĐỚI

Gỗ Gõ Đỏ / Doussie

Go Do - Doussie

Gỗ Hương / Padouk

Huong - Padouk

Gỗ Lim / Tali

Lim - Tali

Gỗ Xoan Đào – Sapele

Xoan Dao - Sapele

 

email

Leave a Reply