Các kiểu màn cửa hiện đại

Thiết kế nhà đẹp MOST : Màn cửa đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên một không gian nội thất đẹp. TKNDM xin giới thiệu 6 kiểu màn cửa hiện đại 

Eyelet or Grommet Top/ Kiểu lỗ xâu

Pencil Pleat Top/ Kiểu nếp gấp hình bút chì

Pinch Pleat Top/ Kiểu nếp gấp hình kẹp

Rod Pocket Top

Tab Top

Goblet Pleat/ Kiểu nếp gấp hình ly rượu

Source : http://www.designyourinteriors.com/modern-curtain-designs/

 

 

email

Leave a Reply