7 cách sơn màu gờ chỉ

1. Sơn cùng màu với tường


2. Sơn tối hơn tường một chút3. Dùng màu bổ sung nhau trong bảng màu


4. Sơn màu đen

Chỉ nên sơn với căn phòng lớn và có chiều cao


5. Gỗ tự nhiên


6. Sơn màu trắng sáng


7. Sơn viền giả gờ chỉ19-08-1016

email

Leave a Reply